Ere voorzitter Tony Florisen Didam overleden  3 maart 2018  
Ere Voorzitter Bertus Lanzing Enschede      
Ere lid G. van der Kaay `s Gravenhage      
      Verkiesbaar    
Voorzitter Rob Peters Varenstraat 22
6602 BW Wijchen
2020 Telf: 024-6413354 rmmpeters@upcmail.nl
Tweede Voorzitter Vacant   2019    
Secretaris Jouke van de Siepkamp Violier 9
3434 HE Nieuwegein
2019 Telf: 030-6064308 brunner.jouke@kpnmail.nl
Penningmeester Wim van Dienst Jacob Catsstraat 23
4318 BA Brouwershaven
2018 Telf: 0111-691835 wimendoor@hetnet.nl
Dierbemiddeling  Emiel Jeurissen St. Kamillusstraat 24    6945 ES Roermond 2020 Telf: 0475-
340551
epmjeurissen@home.nl
           

Aanmelden nieuwe leden  Jouke van de Siepkamp  

brunner.jouke@kpnmail.nl   telf: 030-6064308

Contributie:  IBAN    NL09INGB0000632783
                    BIC      INGBNL2A
Senior leden 15.00

Jeugd leden    7.50