Clubshow 2017 bij Oneto
Van 1 t/m 3 december was onze clubshow die was ondergebracht bij Oneto.
Er waren 98 Brünners ingezonden die door Siep en Johnny werden gekeurd.
Siep had de witte, zwarte, rode, gele, blauwzilver donkergebande, roodzilver gebande en de
bonten. Johnny de geelzilver gebande, bruinzilver gebande, blauw en blauwzilver witbanden en de getijgerden.
Op de keurdag was het vrij koud in de hal en diverse dieren hadden geen zin om zich van hun beste kant te laten zien.
We begonnen bij de oude witte doffers. De wensen waren iets meer actie en blaaswerk en de stand bij enkele opgerichter.
De fraaiste oude doffer was van Bennie Kleine.Bij de oude duivinnen was de kwaliteit een stuk beter.
Twee keer 96 punten voor Aleid en één keer 97 voor Thei. Ook hier weer wat wensen in actie en blaaswerk en de stand.
Bij de jonge doffers was het eigenlijk het- zelfde als de oude dieren, stand vaster en bij een enkele moeten de
benen beter uit het lichaam komen. Hier waren de 96 punten voor Aleid en Thei. Bij de jonge duivinnen veel fraaie dieren
met als uitschieter een fraaie van Aleid met 97 punten en de winnares bij de Brünners. Deze duivin werd tevens fraaiste
duivin van de show en algeheel winnaar van de show. Bennie Kleine had de 1ste 96 punten, Aleid de 2de en Thei de 3de.
Een enkele moest wat meer actie en blaaswerk tonen en bij een enkele kon de beenbevedering iets gladder.
Over het geheel een fraaie klasse. Hierna kwamen de zwarte aan de beurt. Bij de oude zwarte doffers wat
wensen over de beeninplanting en iets voller blazen. Comb. Olthof scoorde 96 punten.
Bij de oude duivinnen wederom 96 punten voor de Comb. Olthof. Ook bij de jonge doffers was het weer
Comb. Olthof die de boventoon voerde. Een fraaie jonge doffer scoorde 97 punten en werd de fraaiste doffer bij de Brünners.
Verder nog éénmaal 96 voor de Comb. Bij de mindere dieren was de wens de beeninplanting en iets meer actie en blaaswerk.
Bij de jonge duivinnen weer één keer 96 voor de Comb. Bij de andere duivinnen de wens meer actie en blaaswerk en een
betere beeninplanting. De rode hadden er op de keurdag beslist geen zin in, want ik kwam niet hoger dan 95 punten.
Veel wensen in actie en blaaswerk, beeninplanting en ook wensen wat betreft de kleur van de slagpennen die naar
mijn mening beslist intensiever kon. De gele deden het een stuk beter met één keer 96 voor Dirk den Dulk
met een oude duivin en Jan Bosch met een jonge doffer en een jonge duivin. Wat opvallend was, was dat
vooral bij de gele er nogal wat dieren bij waren die de staart erg vlak trokken. Ook hier weer wensen in actie en
blaaswerk. De blauwzilver donkergebande konden me niet erg bekoren. De doffer moest eleganter van type en de
staart moest beter sluiten.  Een jonge duivin die wat rond in de dijen was en de laatste duivin had een hangpen.
De roodzilver gebande oude doffer en duivin moesten beide meer actie en blaaswerk tonen en de stand moest vaster.
De jonge doffer van Gerold de Maag scoorde 95 punten. Bij de geelzilver gebande ook weer wensen in de
stand en meer actie en blaaswerk en een enkele wat rond in dijen. Ook hier één keer 95 voor Gerold.
De bruinzilver gebande van Siep hebben nog wel even tijd nodig om verder te komen.
Wensen in de krappe kropbevedering en iets meer actie. De blauw- en blauwzilver  witbanden worden steeds iets beter.
Twee keer 96 punten is niet zo slecht. De eerst blauwe had een hangpen en moest meer actie en blaaswerk tonen.
Over het geheel gaat het blaaswerk er op vooruit. De getijgerde waren in twee klasse ingeschreven, namelijk in zwart getijgerd
en zwart donker getijgerd. Bij de Bünners hebben we alleen  getijgerd, want ze zijn altijd met gekleurde slag- en staartpennen
en niet zoals bij licht getijgerd ook witte slag- en staartpennen. De eerste dieren moesten meer actie en blaaswerk tonen,
er was er één met een hangpen. De dieren van Dirk den Dulk deden het een stuk beter en hij scoorde dan ook
twee keer 96 punten. De bonten hadden er beslist geen zin in en deden totaal niets. Ook kon de showconditie wat beter.
Dit was trouwens bij meerder kleurslagen het geval en dat kost de inzender ook punten bij de beoordeling.
Ik denk dat ik mede namens Johnny kan zeggen dat we genoten hebben van de keuring al is het erg jammer dat we meer
dieren op onze Clubshow hadden verwacht, maar zoals jullie weten zeg ik altijd dat degene die er
wel zijn belangrijker zijn dan de wegblijvers. 

Groeten SIep